Gimnazjum w Lublinie | im. I. J. Paderewskiego


08.09.2013

PADEREWSKI w projekcie "Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności"

Gimnazjum PADEREWSKI w Lublinie zakwalifikowało się do projektu Polskiej Akcji Humanitarnej - Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności. Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz niemiecką organizacją pozarządową arche noVa e.V z Drezna. Tegoroczna edycja projektu pod nazwą „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” jest elementem programu „Szkoła Humanitarna” realizowanego przez PAH od 2002 roku. Dotychczas wzięły w nim udział 173 szkoły z całej Polski.

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do dostrzegania i rozumienia globalnych wyzwań i współzależności oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. Tematyka projektu dotyczy problematyki dostępu do wody, żywności i edukacji oraz pomocy humanitarnej.